Källsortera för en bättre värld

Källsortering

Visste du att din schampoflaska kan bli ett bullerplank? Eller att äppelskruttarna kan förvandlas till biogas? Så är det faktiskt, allt avfall som sorteras på rätt sätt kan komma till nytta igen. Alla som bor hos oss har en miljöbod nära sin bostad.

Att ta hand om avfallet på rätt sätt är ett mycket viktigt arbete och vi hoppas att du som hyresgäst vill vara med och hjälpa till. Grovavfall, större elavfall och farligt avfall lämnar du på Återbruket.

Så här källsorterar du -

Batterier

De flesta batterier kan lämnas i batteriholken i miljöboden. Det kan finnas inbyggda batterier i vissa apparater. Kan du inte ta loss batteriet lämnar du hela apparaten i behållaren för elavfall (om den inte får plats där lämnar du den på Återbruket).

Viktigt att tänka på:

 • Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium.
 • Farligast är de laddningsbara batterierna samt små knappcellsbatterier.
 • Bilbatterier innehåller bly och syra och ska alltid lämnas på Återbruket.

Vad händer med batterierna?
Batterierna sorteras efter innehåll därefter skickas de för återvinning eller långtidsförvaring.

Elavfall

Elavfall är uttjänta elprodukter som har sladd eller drivs med batteri. Elavfall innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som till exempel kadmium, kvicksilver, bly och PCB.

Nu kan du lämna mindre typer av elavfall i din miljöbod, som till exempel sladdar, laddare, hårfönar, leksaker med inbyggda batterier, klockor, hörlurar, telefoner, ficklampor med mera. Får det inte plats lämnas det i stället till Återbruket.

Viktigt att tänka på:

 • Plocka inte isär elprodukterna innan du lämnar dem i din miljöbod eller lämnar till Återbruket, särskilt inte tv- och dataskärmar.
 • Elektronik kan innehålla farliga ämnen som är skadliga för både miljö och hälsa.

Vad händer med elavfallet?

Elavfall innehåller, förutom skadliga ämnen, en mängd material som kan återvinnas. Järn, aluminium, koppar och ädelmetaller återvinns i så stor utsträckning som möjligt. De delar som innehåller skadliga ämnen demonteras och skickas till destruktion.

Farligt avfall

Farligt avfall är skadligt både för miljön och för vår hälsa. Det är därför viktigt att du sorterar ut det farliga avfallet och lämnar det till Återbruket.

Viktigt att tänka på:

 • Kontrollera så att förpackningarna inte läcker.
 • Skriv på vad förpackningarna innehåller.
 • Spola aldrig ner farligt avfall i toaletten!
 • Mediciner ska lämnas till apotek
 • Sprutor och kanyler ska lämnas till apoteket.

Vad händer med farliga avfall?

Farligt avfall skickas till olika behandlingsanläggningar där det destrueras, det vill säga oskadliggörs genom till exempel förbränning vid hög temperatur.

Glasförpackningar

Det är viktigt för återvinningen att skilja på färgat och ofärgat glas. Därför läggs glas i två olika sorteringskärl, ett för färgat glas och ett för ofärgat glas.

Viktigt att tänka på:

 • Skilj på färgat och ofärgat glas.
 • Skölj ur förpackningen med kallt vatten.
 • Lämna inte glasförpackningar med pant eller som innehåller farligt avfall, till exempel olja och färger.
 • Keramik, porslin och spegelglas får inte läggas bland glasförpackningarna.
 • Lämna inte föremål av glas som inte är förpackningar, till exempel dricksglas, kristall, lampor och lysrör.

Vad händer med de ofärgade glasförpackningarna?
Ofärgat glaskross används främst till nya ofärgade flaskor och burkar därför är det särskilt viktigt att råvaran är just ofärgad. En tredjedel går till tillverkning av glasull som används för värmeisolering.

Vad händer med de färgade glasförpackningarna?
Det färgade glaset sorteras och krossas sedan till olika fraktionsstorlekar beroende på vad det ska användas till. Nästan två tredjedelar av det inlämnade glaset går till tillverkning av nya flaskor och burkar.

Grovavfall

Grovavfall är större hushållsavfall som är trasigt och som inte ryms i kärlet för restavfall. Allt grovavfall ska lämnas till Återbruket.

Viktigt att tänka på:

 • Allt grovavfall ska sorteras och lämnas på Återbruket.

Vad händer med grovavfallet?

Allt grovavfall som kan återvinnas tas tillvara. Det grovavfall som inte går att sortera läggs på deponi eller går till förbränning. Vid förbränning utvinns energi som till exempel kan användas för uppvärmning av bostäder.

Hämtning av grovavfall

Om du själv inte har möjlighet att lämna ditt grovavfall till Återbruket kan du använda VafabMiljös budningstjänst. Se VafabMiljös hemsida för priser och tjänster.

Lampor 

Alla lampor läggs i samma behållare i miljöboden oavsett om det är glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor eller LED-lampor.

Viktigt att tänka på:

 • Var försiktig när du lägger i lamporna i kärlen så de inte går sönder.

Vad händer med glödlamporna?
Lamporna skickas till ett särskilt behandlingsföretag där glas, metall, kvicksilver, bly och elektronik från lampan sorteras och återvinns.

Matavfall

Matavfallet rötas till biogas. Matavfallet lägger du i den bruna papperspåsen, som finns att hämta gratis i din miljöbod. Påsen lägger du sedan i det bruna kärlet för matavfall.

Viktigt att tänka på:

 • Lägg aldrig den bruna papperspåsen i en plastpåse, plast förstör processen i biogasanläggningen.
 • Vik ihop den bruna papperspåsen ordentligt så att inte matavfallet ramlar ur och smutsar ner kärlet.

Vad händer med matavfallet?

Allt matavfall som samlas in från hushållen rötas i biogasanläggningen på Gryta, Västerås. Gasen som framställs används som fordonsgas och den rötrest som blir kvar används som gödsel på åkrarna.

Metallförpackningar

Visste du att om man samlar in alla använda kapsyler i Sverige under ett år räcker stålet till 2 200 nya bilar. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst eftersom kvalitén inte förändras.

Viktigt att tänka på:

 • Skölj ur förpackningen och platta ihop den.
 • Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer som inte är av metall och sortera dessa efter materialslag.
 • Aluminiumburkar med pant, pantas i affären.
 • Förpackningar som innehåller till exempel olja eller färgskvättar lämnas som farligt avfall till Återbruket.
 • Låt korken på kaviartuben sitta kvar för att undvika lukt.

Vad händer med metallförpackningarna?

Metallförpackningarna skickas iväg och smälts ner. Av det återvunna materialet tillverkas sedan antingen gjutaluminium till bilar eller nya metallförpackningar.

Papperförpackningar

Pappersförpackningar och kartonger lämnar du i miljöboden. Ibland kan förpackningarna ha en insida av plast eller aluminium. En regel att tillämpa då är att om förpackningen består till hälften, eller mer, av papper ska den alltid sorteras som en pappersförpackning.

Viktigt att tänka på:

 • Skölj ur förpackningarna med kallt vatten.
 • Platta ihop förpackningarna så tar de inte lika mycket plats.
 • Stora pappskivor kan delas i mindre bitar.

Vad händer med pappersförpackningarna?

Pappersförpackningarna återvinns och blir till nya pappersförpackningar som till exempel pasta- och tvättmedelspaket. De kan också bli ytskikt till gipsplattor. Wellpapp skickas till återvinning och nyproduktion av till exempel nya wellpappkartonger.

Plastförpackningar

Förpackningar av hårdplast och mjukplast lämnar du i samma kärl i miljöboden.

Viktigt att tänka på:

 • Skölj ur förpackningarna med kallt vatten.
 • Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer och sortera dessa separat. Även plastlock sorteras bredvid, då blir det lättare att komprimera förpackningarna.
 • Blöjor ska inte sorteras som plast utan som restavfall.
 • Förpackningar som innehåller farligt avfall som till exempel olja, lim och färger ska lämnas som farligt avfall till Återbruket.

Vad händer med plastförpackningarna?

Först skiljs de mjuka och hårda förpackningarna åt med hjälp av luft, man blåser/suger bort mjukplasten från den blandade fraktionen. Mjukplasten skickas sedan till förbränning där energi utvinns. Av hårdplasten tillverkar man nya plastprodukter som till exmpel schampoflaskor och bullerplank.

Restavfall

Det som blir över när du har källsorterat ditt avfall kallas restavfall och det kan du slänga i din miljöbod. Ju mindre desto bättre!

Viktigt att tänka på:

 • Linda in vassa föremål i till exempel tidningspapper innan du slänger dem, annars kan de skära hål i soppåsen.
 • Sortera så mycket du kan och lägg så lite som möjligt i restavfallet.
 • Knyt ihop påsen så det inte ramlar ut avfall i kärlet.

Vad händer med restavfallet?

Det som slängs i restavfallet går till förbränning. Vid förbränning utvinns energi som till exempel kan användas för uppvärmning av bostäder.

Tidningar

Tidningar är ett eftertraktat returmaterial och ett viktigt komplement till färska fibrer från skogen. Gamla tidningar kan du lämna i din miljöbod.

Viktigt att tänka på:

 • Papperet ska vara rent och inte nerkladdat med matrester, lim eller liknande.
 • Ta bort eventuell plast eller snören som kan sitta runt reklamblad.
 • Lägg aldrig papperskassar eller plastpåsar i tidningsinsamlingen, utan töm ur din kasse och källsortera den.
 • Lägg inte post it-lappar, kuvert eller vaxat papper i tidningsinsamlingen. Dessa kan du istället sortera som pappersförpackning.

Vad händer med tidningarna?

Tidningspappret återvinns och blir nytt tidningspapper, toalett- eller hushållspapper. Pappersfibrer kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Efter det kan man endast formpressa pappersmassan. Det som tillverkas då är äggkartonger.

 

Varför källsortera

Dagens livsstil tär hårt på jordens resurser. Naturtillgångarna kommer inte att räcka i all evighet, särskilt inte när jordens befolkning ständigt ökar och allt fler i världen får det bättre ekonomiskt. Du och jag har alla ett gemensamt ansvar gentemot miljön som vi måste ta på största allvar. Genom källsortering återvinner vi material så att användbara råvaror och energi kan utvinnas ur vårt avfall.

Materialbesparing 
När du källsorterar kan vi återvinna material som till exempel metall och papper för att göra nya varor av istället för att man måste bryta ny malm och fälla flera träd. 

 • Energibesparing
  Att använda återvunnet material kräver inte lika mycket energi som att använda ny råvara. Genom att till exempel återvinna en konservburk sparar du 90 % energi jämfört med att göra en konservburk av ny metall.

Ekonomi
Om vi inte källsorterar blir det stora mängder restavfall som istället går till förbränning eller läggs på hög.

 • Miljö
  Genom att källsortera undviker vi att farliga ämnen läcker ut och förorenar vår miljö. 
 • Nationella miljömål
  Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet.