Rätt hyresgäst till rätt bostad

Uthyrnings­policy

Vi vill bidra till lugna och trygga bostadsområden. Det skapar vi genom att ha en bra balans av olika människor i våra hus. Rätt kund till rätt bostad är grundtanken när vi hyr ut. Före uthyrning gör vi en kreditkoll för att säkra att det inte finns några betalningsanmärkningar. Vi kontrollerar också att kunden inte har skuld till Aroseken eller har misskött tidigare boende. För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid. För dig som redan bor hos oss har vi för att minska omflyttningen i våra lägenheter en regel att du måste bo i minst 12 månader i samma lägenhet för att få erbjudande att hyra en annan lägenhet hos oss.

 Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när du flyttar in.