Mycket är på gång

Kommande nyproduktion

Det händer mycket på Aroseken, och vi har stora planer i Västerås. Nedan listar vi några av de bostadsområden där vi projekterar för nya hus just nu. Mer information kommer allt eftersom vi närmar oss byggstart.

  

Nordanby Äng

På Nordanby Äng arbetar vi tillsammans med Mimer för att utveckla området norr om Nordanby. Sista fasen för vår del i området är ett planerat småhusområde  med ca 20 kedjehus. Området ligger fint inbäddat mellan nuvarande småhusområdet Nordanby och Nordanby Gård. Projekteringen påbörjas vintern 2018-2019 med en beräknad första inflytt under våren 2020.

 

Norra Skallberget

På Norra Skallberget arbetar vi tillsammans med kommunen på en detaljplan som innefattar ett punkthus med totalt 40 lägenheter samt ett antal radhus. Vi planerar även att ta bort delar av den stora parkeringsplatsen och ersätta den med ett parkeringsdäck i två plan. Vårt mål är att skapa en bättre boendemiljö i området. I byggplanerna ingår även en ny förskola. Den nuvarande förskolan rivs och ersätts med en dubbelt så stor. Den nya får två våningar och fyra avdelningar.

 

Södra Källtorp

Tillsammans med Kärnhem, HSB och Mälarvillan utvecklar Aroseken det nya bostadsområdet Södra Källtorp. Området ligger vid fd Wenströmska skolan och  alldeles söder om det befintliga bostadsområdet Källtorp. Just nu pågår arbete med ny detaljplan för området och de sista skolverksamheterna flyttar ut under 2018. Därefter börjar byggnationen av 250-300 nya bostäder i området, främst radhus och kedjehus.

Intresseanmälan

Vill du bo i ett nyproducerat hus?

Klicka här