AROSEKEN I SAMARBETE MED MÄLARENERGI

Att värma byggbodar med fjärrvärme är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart

En traditionell byggbod värms oftast med el, vilket gör den till en riktig energislukare. Tillsammans med Mälarenergi så har vi jobbat för att sänka energiförbrukningen och göra byggboden mer hållbar. 

Nu bygger vi ett nytt småhusområde på Nordanby Äng i Västerås. Småhusen kommer värmas med fjärrvärme och då passade det bra att ansluta även byggbodarna till fjärrvärmenätet. Ett projekt som har slagit mycket väl ut. 

Fjärrvärme i byggboden - bra för miljön och ekonomin 

Idag finns cirka 35 000-45 000 byggbodar i Sverige. De allra flesta värms med el. I en byggbod ska byggarna bland annat kunna torka sina kläder, värma sig, duscha, jobba vid datorer, laga mat och koka kaffe. Man kan säga att elförbrukningen i dagens svenska byggbodar motsvarar cirka 10 000 eluppvärmda småhus. Uppvärmningen av boden står för en stor del av elförbrukningen och kan man istället värma boden med fjärrvärme får man ner elförbrukningen avsevärt. Utsläppen av växthusgaser minskar också eftersom fjärrvärme är mer hållbart än uppvärmning med el. Genom att ansluta byggbodarna till fjärrvärme minskar utsläppen av koldioxid med en tiondel. Om man dessutom använder fjärrvärmen för att torka ut byggnader och betongplattor under produktionen sänker man utsläppen ytterligare och kan få en riktigt god ekonomi i konceptet. 

98 % är redan anslutna till fjärrvärmenätet 

Nu jobbar vi tillsammans för att börja ställa om uppvärmningen av byggbodar till fjärrvärme och därmed hjälpa byggbranschen framåt i sitt hållbarhetsarbete. Västerås är en bra stad att börja i då 98 % av fastigheterna i tätorten redan är anslutna till fjärrvärmenätet, vilket betyder att nätet är väl utbrett och att det i princip skulle vara möjligt att ansluta bodarna vid alla centrala nyetableringar. 

Läs mer om hur Mälarenergi bättrebrukar. Det vill säga hur de ger saker som fyllt sin funktion ett nytt liv i form av energi: Följ dina sopors väg till värme och el

Rätt energi på rätt plats 

Vi behöver hushålla med den energi vi har och använda den på rätt sätt. Att värma byggbodar med fjärrvärme är att använda energin till rätt sak. Vi kan rangordna energi efter kvalité i ett mått som lite förenklat anger hur lätt energin kan omvandlas utan förluster. Energi är högvärdig när en stor del av den kan användas, och lågvärdig när en liten del kan användas. Till exempel är el högvärdig energi eftersom den lätt kan omvandlas till rörelse i en motor eller till ljus i en LED-lampa. Fjärrvärme däremot är lågvärdig energi eftersom den bara kan användas till att utjämna temperaturskillnader. Samma mängd energi kan alltså vara olika mycket värd beroende på vad den kan användas till. När vi använder fjärrvärme för att värma upp byggbodar frigörs el som då kan användas till andra saker än till uppvärmning. Att använda rätt sorts energi på rätt plats är både en ekonomisk och miljömässig vinst. 

Läs mer om Primärenergi och rätt energi på rätt plats