Livet förändras

När du flyttar ut

Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet och hos oss på Aroseken.
Lycka till i din nya bostad!

Inlämning av nycklar

Nycklar lämnar du tillbaka till oss när du flyttar ut, även eventuella kopior samt nycklar till motorvärmare, förråd och tvättbokning. Nycklar lämnar du in senast kl 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Du lämnar nycklarna på vårt kontor på Badhusgatan 5. Om inte nycklar återlämnas i tid debiteras avgift för cylinderbyte.

Visning av din lägenhet

Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar. Om du inte har möjlighet att visa din lägenhet själv, kontakta oss på telefon 021-17 91 12.

Besiktning

När du säger upp din lägenhet bokar vi en besiktningstid åt dig. Det är viktigt att du är med när besiktningen görs. Före besiktningen bör du tänka på följande: All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Har du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning måste du lämna kvar dem till nästa hyresgäst. Golv får inte vara dolda av t ex mattor eller kartonger. Vid onormalt slitage eller skador på lägenheten blir du ersättningsskyldig för detta. Det är viktigt att vi släpps in på överenskommen tid, annars kommer det innebära en kostnad för dig.

Inget lämnas kvar

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också dina saker som du förvarar i förråd, garage eller på balkongen.

Städning

Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstädar. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, kommer vi att debitera dig för detta senare.

Bra att tänka på vid flytt

Ändra adress

Det är viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till svensk Adressändring per telefon eller via internet www.adressandring.se

Flytta el- och telefonabonnemang

När du flyttar måste du säga upp elabonnemanget om du själv betalar elen. Du måste också anmäla flyttning av ditt telefon- och internetabonnemang.