hemmet ska vara en trygg miljö för hela familjen

Barnsäkerhet

Hemmet ska vara en trygg miljö för hela familjen. Barnen är förmodligen den grupp som är mest utsatt för risker - varje år skadas många barn i hemmet. Det går aldrig att förebygga alla olyckor, men det finns en del du kan göra själv för att minska risken för barnolycksfall.

  • Skaffa låskedja på fönster och balkongdörrar.
  • Se till att det finns specialreglar till lådor med farligt innehåll.
  • Ha tippskydd, hällskydd och luckgaller till spisen.
  • Kontrollera att vägg-och eluttag är petsäkra.
  • Kontakta kvartersvärden om du upptäcker trasiga eller farliga lekredskap utomhus.

Badpooler och studsmattor

Att ha tillgång till en egen badpool och studsmatta är härligt. Tänk bara på att förebygga risken för olyckor och var du kan sätta upp din pool och studsmatta.

Trygg placering på en väl avgränsad uteplats

Badpool och studsmatta får endast användas på en väl avgränsad uteplats som hör till radhuset eller marklägenheten som du hyr. Tänk på följande:

  • Det är du som hyresgäst som ansvarar för säkerheten.
  • Ställ badpool eller studsmatta på plan mark så att den står stadigt.
  • Om en pool eller studsmatta ändå sätts upp på vår allmänna mark tas den bort så snabbt som möjligt, eftersom ansvaret vid en eventuell olycka faller på oss som fastighetsägare.

Förebygg olyckor och skador

Med en badpool följer också risken för drunkningsolyckor. Därför har vi följande regler när det gäller badpooler:

  • Som hyresgäst ansvarar du för säkerheten. Det måste finnas ett staket och poolen ska täckas med poolskydd när den inte används. Vi hänvisar till Boverkets byggregler avsnitt 8:6 som kan läsas på Boverkets hemsida boverket.se. Det är viktigt att påpeka att om det inträffar en olycka eller, i värsta fall, någon drunknar så kan hyresgästen bli straffskyldig. 
  • Du som hyresgäst är ersättningsskyldig om det blir fuktskador eller andra typer av skador på fastigheten eller utemiljön. 

Om du har studsmatta - använd säkerhetsnät, låt barnen hoppa som mest två åt gången och undvik att hoppa om studsmattan är blöt.