Vad gör jag om jag blir störd av min granne

Störningar

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Men människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om.

Vad kan du som hyresgäst göra?

Först och främst ska du naturligtvis undvika att själv störa dina grannar. Det finns inga speciella tider när det är tillåtet att ha musik eller tv på hög volym, festa eller liknande. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla. Hyreslagen säger också att man …skäligen bör tåla… vissa störningar. Det innebär till exempel ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen med mera inte är en störning.

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Jouren - om inget annat hjälper

Är störningen kraftig och inträffar på kvällen eller helgen, så kan du ringa vår jourtelefon 021-31 45 50 (Nokas). Tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.