Vi är miljöcertifierade

Vi på Aroseken är oerhört stolta över att vi fått klart med vår miljöcertifiering ISO 14001:2015. Det har varit mycket jobb, men det har varit mödan värd.

Varför har vi valt att miljöcertifiera Aroseken? Den största anledningen är att vi bryr oss! Vi bryr oss om våra kunder - och vi bryr oss om vår stad - och det har vi gjort ända sedan 1956. Den här certifieringen är ett bevis på detta.

Att vi väljer att lyfta miljöfrågan känns självklart med tanke på hur vår omvärld ser ut och de utmaningar vi står inför. Aroseken har sedan lång tid tillbaka arbetat med miljöfrågor, men vi har inte alltid varit tydliga med detta i vår kommunikation.

Med hjälp av en certifiering bevisar vi att vi verkligen arbetar strukturerat med miljö. Att vara ISO certifierat visar också att vi är ett modernt och ansvarstagande företag. Utan en certifiering blir vårt miljöarbete lite spretigt och ger kanske inte den effekt som vi så gärna vill. Vårt miljöarbete är ambitiöst och vi har som mål att göra saker på riktigt och inte bara komma med tomma ord.

Vad ska vi då göra?

  • Vi kommer fortsätta bygga energisnåla bostäder och utveckla dessa i aktuell tid. Vi har energikrav i vår produktion som ligger under statens krav på bostäder.
  • Den biologiska mångfalden ska ses över på våra bostadsområden.
  • Vid projektering av nya bostäder är den biologiska mångfalden en prioriterad fråga. 
  • Våra entreprenörer och leverantörer ska utbildas i vårt miljötänk.
  • Vi ska öka vår egen utbildningsnivå i miljöfrågor och vi ska se över vår avfallshantering för att ytterligare öka sorteringen.

Detta är ett axplock över fokusområden som ska göra så att Aroseken bidrar till en bättre framtid för oss alla. Det fina i allt är att vi även tar in ekonomisk hållbarhet i vårt miljöarbete. Vi är nämligen övertygade om - och vet - att ett aktivt och strukturerat miljöarbete leder till lägre kostnader - alla ska med.

En sak som har drivit oss är det faktum att vi idag hör betydligt mindre fågelkvitter i vår stad än tidigare. Varför? Vi på Aroseken är övertygade om att om vi jobbar med biologisk mångfald (vilket kan innebära väldigt mycket - inte bara en gräsmatta här och där. Utan det kan röra sig om att byta ut växter och ta bort gräsmattor samt ersätta dessa med ängsliknade ytor o.s.v), så kommer vi att få höra med fågelkvitter i vår stad, och i våra bostadsområden, igen. Vi ser fram emot det!

/Christian Brobeck, VD Aroseken