Sopsortera batterier

I behållaren för batterier för du slänga olika batterier, men du får inte slänga bilbatterier eller leksaker med batterier här. De ska du slänga på Återbruket. 

Finns det inte en behållare för batterier där du bor, så slänger du batterierna på Återbruket.