Sopsortera förpackningar av wellpapp

Förpackningar/kartonger som är gjorda av wellpapp ska du slänga i behållaren för wellpapp.

Vik ihop kartongen innan du slänger den.