Ta hand om farligt avfall

Farligt avfall är viktigt att sortera ut eftersom det kan skada mijlön eller skada människors hälsa. Det kan vara rester av målarfärg, lack och olja. 

Lämna ditt farliga avfall till Återbruket. Där tas det om hand på ett miljösäkert sätt.

 

Det här är farligt avfall

  • Batterier och bilbatterier
  • Bekämpningsmedel
  • Färg, lim- och lackrester. Hit räknas även fernissa, impregneringsmedel, spackel, fogmassa m m.
  • Lösningsmedel till exempel: lacknafta, penseltvätt, bensin, fotogen, aceton, nagellackborttagningsmedel, tändvätska, t-sprit, bränsle för oljelampor.
  • Rengöringsmedel, till exempel: propplösare, klorin, kalklösare, blekmedel, golvrengöring, fläckborttagning).
  • Spillolja och oljefilter

Märk upp!

När du lämnar farligt avfall till Återbruket, använd gärna originalförpackningen eller märk förpackningen med vad det innehåller. Då är det lättare för dem att ta hand om avfallet på rätt sätt.

I hemmet finns en hel del farligt avfall som vi använder i vardagen.  Produkter märkta med varningstexter som t ex ”Brandfarligt”, ”Hälsovådligt” eller ”Förvaras oåtkomligt för barn” innehåller oftast farliga ämnen. Om du är osäker på vad som är farligt avfall, lämna det till Återbruket. Det är bättre att du lämnar för mycket än för lite.

Det bästa är om vi minimerar användningen av skadliga kemikalier och redan i affären väljer miljövänligare alternativ.

* Medicin och sprutor ska du alltid lämna på ett apotek.