Sopsortera tidningar

I behållaren för tidningar ska du slänga tidningar, papper, reklamblad, broschyrer och pocketböcker.

Ja, det här får du slänga:

  • Dagstidningar
  • Reklamblad
  • Ritpapper
  • Skrivpapper
  • Veckotidningar

Nej, det här får du inte slänga:

  • Böcker
  • Kuvert
  • Papperskassar
  • Post-it