Mycket är på gång

Kommande nyproduktion

Det händer mycket på Aroseken, och vi har stora planer i Västerås. Nedan listar vi några av de bostadsområden där vi projekterar för nya hyreslägenheter just nu. Mer information kommer allt eftersom vi närmar oss byggstart.

 

Norra Skallberget

På Norra Skallberget arbetar vi tillsammans med kommunen på en detaljplan som innefattar ett punkthus med totalt 40 lägenheter samt ett antal radhus. Vi planerar även att ta bort delar av den stora parkeringsplatsen och ersätta den med ett parkeringsdäck i två plan. Vårt mål är att skapa en bättre boendemiljö i området. I byggplanerna ingår även en ny förskola. Den nuvarande förskolan rivs och ersätts med en dubbelt så stor. Den nya får två våningar och fyra avdelningar.

Barkarö

Vi har förvärvat tre hus med 12 hyreslägenheter av ABH Fastigheter AB. Vi planerar även att bygga två herrgårdsvillor, som kommer att ligga granne med dessa, med 4 lägenheter i varje huskropp. Till varje huskropp ska det dessutom byggas en förrådslänga med 4 förråd. Inflyttning är planerad till maj/juni 2019. 

Blåsbo/Karlslund

På Blåsbo/Karlslund arbetar vi tillsammans med kommunen på en detaljplan för att få fram fler boenden för äldre vid Karlslunds servicehus. Vi vill även göra Svartåstråket mer lättillgängligt.