många bäckar små blir en stor å

Hur bevarar jag den biologiska mångfalden?

Det finns mycket som du kan göra för att hjälpa och stimulera den biologiska mångfalden. Som till exempel att sätta upp fågelholkar, bygga insektshotell, köpa ekologiska varor och plantera växter som gynnar insekter. Genom att välja växter som insekter och fåglar tycker om så kan du stödja ekosystemet som vi alla är en del av. Som tack för hjälpen så får vi gratistjänster tillbaka. Blomflugor och bin pollinerar våra bärbuskar och fruktträd. Nyckelpigor och småfåglar håller efter skadedjur som växtlöss, larver och andra småkryp och igelkotten tycker bland annat om sniglar.

Biologisk mångfald är inte en fråga bara för avlägsna naturområden eller orörda skogar. Det är i högsta grad viktigt även i en storstad och det finns mycket vi kan göra för att gynna den biologiska mångfalden även i staden. Våra gröna växter ger oss syre och binder växthusgasen koldioxid. På så sätt så hjälper gröna växter till att hålla luften ren. Växterna hjälper även till att utjämna temperaturen inne i våra tätbebyggda områden. På sommaren ger de oss svalka och på vintern ger de oss lä. 

Om alla hushåll i Sverige till exempel skulle sätta upp varsin fågelholk och varsitt bihotell skulle fåglarnas och steklarnas bostadsbrist minska kraftigt. Om dessutom fler trädgårdar görs vildare med fler växter som tillåts blomma skulle fåglarna och bina ha större chans att överleva.

Här får du tips på vad du själv kan göra för att bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Välj det som passar dig bäst och som du har möjlighet att göra. Många bäckar små blir en stor å.

 Tillsammans kan vi göra skillnad