Rätt hyresgäst till rätt bostad

Uthyrnings­policy

Vi välkomnar nya hyresgäster till oss. En förutsättning är att vi kan göra bedömningen att den bostadsökande kommer att kunna leva upp till de ekonomiska och sociala krav som ett hyresavtal förutsätter. För att kunna erbjudas en bostad av Aroseken behöver du uppvisa intyg som rör ekonomi och tidigare boende. Här kan du läsa vad som gäller för att bli godkänd som hyresgäst hos oss. Dessa regler finns i syfte att säkerställa att du som sökande kan fullgöra dina skyldigheter som hyresgäst:

Du ska vara myndig och ha svenskt personnummer.

Din inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. Vi följer Konsumentverkets.

Du ska kunna uppvisa god betalningshistorik och inte ha några betalningsanmärkningar.

Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

Du som avtalsinnehavare ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd i lägenheten.

Du ska ha gällande hemförsäkring.

Antalet boende i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens.

 

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Västerås kommun styrkt försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg.

Vår bostadskö

Arosekens alla lediga lägenheter publiceras och söks via vår hemsida www.aroseken.se. Personer som är folkbokförda i Sverige och har svenskt personnummer får anmäla sig i bostadskön när de har fyllt 18 år. Den bostadssökande måste själv ställa sig i bostadskön/intressebanken, vara aktiv och söka lägenhet på www.aroseken.se. Personliga, medicinska eller sociala skäl för boende ger inga förturer. Det är endast kötid som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet, förutsatt att den bostadssökande kan leva upp till följande ekonomiska och sociala krav som ett hyresavtal förutsätter och som beskrivs inledningsvis ovan.

Överlåtelse av kontrakt

Överlåtelse av kontrakt regleras enligt hyreslagen.

Andrahandsuthyrning

Vi är restriktiva vid begäran om andrahandsuthyrning. I vissa fall kan vi godkänna tidsbegränsad andrahandsuthyrning, max ett år.

Medsökande

Medsökande är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande men den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.