Vill du hyra en lokal eller ett kontor?

Lediga lokaler och kontor

Här kan du se vilka lokaler och kontorsrum som är lediga just nu.

För mer information, ring 021-179100 eller skicka ett mejl till hyra@aroseken.se

 

Nordanby Gård

Nordanby gård är inom Västerås kommun det enda välbevarade exemplet på de under 1800-talet vanligt förekommande "landerierna" (lantliga borgarresidens med jordbruk). Gården ligger inom Västerås stadsgräns utmed Bergslagsvägen i ett numera bebyggt område.

Med all sannolikhet tillkom gården på 1810-talet genom köpmannen J-G Nordströms markinköp. Denne lät uppföra de byggnader, som utgör stommen till den bevarade bebyggelsen. På uppdrag av den nye ägaren, apotekaren och brukspatronen Christian Mauritz Zimmerman, genomgick mangårdsbyggnaden år 1847 en ombyggnad som gav den dagens utformning. Manbyggnaden, av vitt timmer i två våningar under tälttak, tillbyggdes med kopplade flyglar i bottenvåningen samt med lanterninvåning överst. Byggnaden fick även dess nuvarande panelning och sin karaktäristiska senempireutsmyckning med balustrader, kolonnburen förstukvist och påkostad interiör. Flyglarna fick spritputsrevetering och östra flygeln försågs med klocktorn. Portliderbyggnaden tillkom genom utökningen av en mindre befintlig byggnad.

Fakta

 • Lokalens yta: 103 kvm (övervåning)
 • Uppvärmning: Fjärrvärme och elvärme.
 • Parkeringsmöjligheter finns.
 • Tillträde enligt överenskommelse

  

Falkenbergska Kvarnen

 

 

Falkenbergska Kvarnen ligger vackert belägen vid Svartån. Perfekt för egenföretagaren som vill ha nära till både City och de vackra promenadstråken runt Svartån

Fakta

 • Lokalens yta: 32 kvm
 • Antal rum: 2 st
 • Uppvärmning: Fjärrvärme.
 • El, vatten och värme ingår i hyran.
 • Parkeringsmöjligheter finns.
 • Övrigt: Våning 1 och 2, ej hiss
 • Tillträde enligt överenskommelse.