Här får du några tips på hur du använder energin på ett smart sätt

Energitips

Energi används för att värma våra bostäder och vårt varmvatten, för att driva våra elektriska apparater och ge oss belysning. Genom att hushålla med energin kan du sänka dina kostnader och samtidigt värna om miljön.

Det finns många sätt att spara energi hemma. Här kan du läsa om några områden där du med enkla förändringar i din vardag och i ditt beteende kan minska din energianvändning.

Elavtal som gör skillnad.

Visste du att det finns möjlighet att välja grön el? Du kan bidra till en bättre miljö genom att i ditt elavtal välja leverantörer av miljömärkt el. Försäkra dig att ditt elbolag enbart levererar el från förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten. Andra energikällor, som kolkraft och oljekraft, leder till utsläpp av stora mängder koldioxid som driver växthuseffekten.

Här kan du läsa mer om hur du praktiskt kan minska din miljöpåverkan hemma hos dig:

Badrum

Bada och duscha

För att spara varmvatten i badrummet finns det några enkla saker att tänka på:

 • Duscha istället för att bada.
 • Duscha 5 minuter i stället för 15 minuter.
 • Stäng av duschen medan du tvålar in dig och schamponerar håret.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Spola inte i toaletten i onödan, varje gång du spolar går det åt 5-8 liter vatten.

Tvätt och tork

Upp till var femte krona av hushållselen går till att tvätta och torka våra kläder. Genom att göra det på ett energismart sätt kan du göra en insats både för miljön och hushållskassan.

 • Tvätta med full maskin.
 • Välj rätt tvättprogram och temperatur. Tvätten är oftast inte smutsigare än att du kan tvätta på 40°. Använd maskinens sparprogram, om det finns ett sådant.
 • Undvik förtvätt, det behövs bara vid kraftigt smutsad tvätt.
 • Centrifugera väl, så lufttorkar det snabbare.
 • Använd sparsamt med tvättmedel – vi har mjukt vatten i Västerås.
 • Använd torktumlare och torkskåp så lite som möjligt.

 

Belysning

Ljus har en avgörande betydelse för många aktiviteter i bostaden och står för 20-25 % av hushållselen. I snitt har ett hushåll 20-60 lampor hemma och att lysa upp ett hem kostar cirka 1 500 kronor om året.

Med enkla medel kan du dra ner på kostnaderna och samtidigt få bättre belysning.

 • Släck lyset i rum där ingen vistas eller när du går hemifrån. Vill du ha ljust när du kommer hem från jobbet kan du installera en timer som tänder lampan strax innan du kommer hem.
 • Byt till effektivare lampor till exempel lågenergi eller LED.
 • Tänk på att transformatorer till lampor drar energi även när lampan är släckt. Med en grendosa med strömbrytare slipper du det.

 

Hemelektronik 

Hemelektroniken står för en allt större andel av vår hushållsel allteftersom vi skaffar fler apparater för ljud, bild och data. Många av apparaterna är dessutom ofta i gång även när de inte används. Då kan det vara bra att försäkra sig om att apparaterna inte drar mer el än nödvändigt.

Generella och nyttiga tips på hur du enkelt kan få ner elanvändningen för din tv, dator, dvd etc:

 • Stäng av dator och skrivare när du inte använder dem.
 • Installera energisparfunktion på datorns bildskärm eller stäng av den även om du bara lämnar den för en kortare stund.
 • Stäng av tv-apparaten för kvällen med strömbrytaren och inte bara med fjärrkontrollen. Stäng av spelkonsol, dvd och digitalbox på samma sätt.
 • Tänk på att det finns ett direkt samband mellan tv-skärmens storlek och energiförbrukningen.
 • Ta bort laddare för till exempel mobiltelefon, fickdator, elverktyg med mera ur eluttaget när de inte används för laddning.

Låt inte apparaterna stå på stand by

 • När du köper ny utrustning, som till exempel tv, fråga efter energiförbrukning, standbyförbrukningen och om inställningar av till exempel kanaler lagras även om man stänger av helt.
 • Samla sladdar som tillhör din dator med tillbehör i en grendosa med strömbrytare så kan du lätt stänga av alltihop när du inte använder det. Du kan göra samma sak med tv:n och dess tillbehör.
 • Välj energieffektiva alternativ om du köper vitvaror eller hemelektronik. Om energiförbrukningen inte står på varan, fråga i affären.

Gör ett miljöval när du väljer elavtal

Som elkund kan du göra skillnad. När du väljer elleverantör och tecknar elavtal kan du välja att köpa el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Genom att aktivt välja miljövänlig el bidrar du till ett mer hållbart samhälle och sparar på våra gemensamma resurser, genom ditt eluttag. Ju fler som använder el från förnybarar energikällor desto högre blir efterfrågan vilket bidrar till ökad produktion av förnybar energi.  

 

Kök

I köket har du möjlighet att göra flera goda val för att minska din energianvändning.

Spis och ugn

Vi använder många elapparater när vi lagar mat men de flesta använder vi bara vid enstaka tillfällen och under kort tid. De apparater som påverkar elanvändningen mest är de som både drar mycket el och som används ofta som spis och ugn. Men det finns flera saker du kan göra för att minska energianvändningen vid matlagningen:

 • Använd vattenkokare och mikrovågsugn i stället för spisplatta och ugn när du kan.
 • Använd lock på kastrullerna. Ett lock sparar 80 % av energin när vatten kokar.
 • Utnyttja eftervärmen. Det går utmärkt att stänga av spis och ugn lite innan maten är klar och låta värmen göra sitt.
 • Anpassa kastrullen efter spisplattans storlek. Är kastrullen 1 cm mindre än plattan går 20 % av energin till spillo.
 • Använd kastruller med plan botten, det ger en bättre värmeöverföring.

Kyl och frys

Kyl och frys står oftast på hela året. I genomsnitt går 20-25 % av hushållselen åt till att hålla dem kalla. Här finns en mängd tips som kan hålla energiförbrukningen nere:

 • Håll rätt temperatur i kyl och frys. Lämplig temperatur är +4 till +6 °C för kylen och -18 för frys. För varje grad kallare än rekommenderat ökar elförbrukningen med cirka 5 %.
 • Låt maten svalna innan du lägger in den i frysen.
 • Tina fryst mat i kylskåpet, så tar du tillvara på kylan istället för att sprida den i köket.
 • Förpacka frysvaror väl, gärna i platta paket som både fryser och tinar snabbt.
 • Frosta av frysen regelbundet.
 • Håll baksidan av skåpen fria från damm. Dammsug gärna slingorna då och då.
 • Kontrollera att dörrlisterna håller tätt.
 • Använd infrysningsknappen endast vid infrysning av större mängder.
 • Håll ordning i kylskåpet så du inte behöver stå och leta med öppen dörr.

Tips!
Om du inte har en termometer i ditt kylskåp kan du mäta temperaturen med en lös termometer. Den bör då ställas i ett glas vatten som placeras mitt i skåpet. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på en hylla.

 Disk

En diskmaskin är alltid mer energieffektiv än att diska för hand. En modern diskmaskin gör av med 10-20 liter vatten per disk, diskar du istället för hand under rinnande vatten gör du av med cirka 100 liter. Men även du som inte har någon diskmaskin kan diska energisnålt med hjälp av diskpropp och/eller sköljbalja. 
För att diska energisnålt, följ nedanstående tips:

 • Diska alltid med full maskin.
 • Använd ett så kort program som möjligt, gärna skondisk för disk som inte är så hårt smutsad.
 • Koppla om möjligt bort torkfunktionen, den krävs bara om du ska diska flera gånger direkt efter varandra. Går det inte att koppla bort torkfunktionen kan du stänga av maskinen när torkprogrammet startar.
 • Diska inte under rinnande vatten. Fyll istället diskhon med vatten, ha i några droppar av ett miljömärkt handdiskmedel och diska. Sedan sköljer du disken på samma sätt: fyll en balja eller diskho med vatten och skölj i den.

 

 Vatten

Visste du att hushållen i Sverige gör av med cirka 600 miljoner kubikmeter vatten varje år? Ungefär en tredjedel av denna mängd är varmvatten.

Att värma vatten för dusch, bad, disk och tvätt motsvarar ungefär 20 % av energianvändningen i ett hushåll. Varje person förbrukar i snitt 200 liter vatten per person och dygn, av dessa är 70 liter varmvatten. Här kan du verkligen göra skillnad!

Kostnaderna för vattenåtgång och uppvärmning av varmvatten får alla hyresgäster betala på hyran. I vissa lägenheter mäts varmvattenförbrukningen och hyresgästen får betala för sin faktiska förbrukning av varmvatten.

Vattenbesparing, framför allt av varmvatten, medför stora energi- och kostnadsbesparingar. Varmvattenförbrukningen kan minskas dels genom förändrade vanor men också genom olika tekniska lösningar som till exempel snålspolande kranar och sänkt varmvattentemperatur.

 

Ventilation

Det finns flera olika typer av ventilation i våra lägenheter. Vanligast är frånluftsventilation, men det kan också vara självdrag eller till- och frånluftsventilation. Det innebär att en fläkt suger ut gammal luft från lägenheten via ventiler i wc/dusch och ovanför spisen i köket.

Att ventilationen fungerar med rätt luftflöde kontrolleras regelbundet av oss. För att ventilationen i en lägenhet ska fungera optimalt måste samma mängd luft som sugs ut från lägenheten även släppas in i lägenheten. Uteluften kan komma in genom ventiler i väggar eller fönsterkarmar samt genom vädringsluckor. Det är viktigt att dessa ventiler alltid hålls öppna, om de stängs kommer luften istället att smita in runt fönster, balkongdörrar, golvlister, brevinkast eller andra otätheter, vilket medför obehag som till exempel drag eller kalla golv.

Om det finns en ventilationskåpa ovanför spisen finns i de flesta fall ett metallfilter i denna. Filtret blir med tiden igensatt av fett och damm och ska då rengöras. Det kan lätt tas ner utan verktyg och ska diskas med varmvatten och diskmedel, helst en gång i månaden för att ventilationen från köket ska fungera riktigt bra.

 Vädring

En vanlig missuppfattning är att man inte ska öppna fönster för att det stör ventilationen. Att öppna fönster då och då för ökad ventilation och tillfälligt korsdrag känns både skönt och luktar fräscht. Det du ska tänka på när du vädrar är att inte låta fönster eller balkongdörr stå på glänt hela dagen, utan istället vädra kort och intensivt genom att ha korsdrag i några minuter. Vid snabb och intensiv vädring byts luften ut utan att lägenheten kyls ner.

Värme och inomhusklimat

Värmen sätts på automatiskt när det blir kallare ute. Det innebär att det är temperaturen ute som styr. Under våren och hösten, som har kalla nätter och varmare dagar, kan det ibland ta en stund innan systemet hittar rätt balans. Då kan du uppleva att det blir lägre temperatur i lägenheten, men systemet reglerar detta på någon dag.

Så får du bra värme i din lägenhet

Det finns flera sätt att hålla bra temperatur i din lägenhet:

Möblera rätt

Ställ möbler en bit ifrån elementen och undvik gardiner som hänger ner över dem. Se till att luften rör sig fritt runt elementen, så värmen sprids till resten av lägenheten.

Vädra korta stunder

Vädra snabbt och effektivt när det är kallt ute – max fem minuter.

Använd bara fläkten när du lagar mat

Om fläkten eller spiskåpan står på i onödan dras värmen ur lägenheten och ersätts med kall luft. Rengör filtret med varmt vatten och fettlösande diskmedel.

Håll ventiler öppna
En del lägenheter har synliga tilluftsventiler vid fönstret eller inne i lägenheten. Tilluftsventilerna släpper in frisk luft. Vrid inte på dem eller täpp till. Luften som strömmar in sprider värmen i lägenheten och ger ett bra inomhusklimat.

Mät temperaturen

Du kan alltid mäta temperaturen, för att vara på den säkra sidan. Gör så här:

 1. Mät temperaturen mitt i rummet på en meters höjd från golvet.
 2. Om termometern visar 21 grader eller mer är temperaturen i din lägenhet rätt.
 3. Om termometern visar under 21 grader flera dagar i rad – kontakta vår felanmälan. 

Kalla element betyder inte att det är för kallt i lägenheten

När ditt element känner av att det är rätt temperatur i din lägenhet stängs det av. Efter ett tag svalnar det till samma temperatur som i rummet. Det är därför du ibland kan känna att elementen är svala, fast det är kallt ute. Blir det svalare än 21 grader i rummet värms elementet upp igen.