vad gör jag - och vad gäller - om jag blir utelåst

Har du blivit utelåst?

Om oturen är framme och du skulle bli utelåst, så hör du av dig till Nokas på telefon 021-31 45 50, så hjälper de dig.

För att säkerställa att vi släpper in rätt person i lägenheten, så gör vi alltid en kontroll mot våra register. Vi låser endast upp till den/de personer som står skrivna på hyreskontraktet och kan visa upp en giltig ID-handling.

Kostnad

En låsöppning  kostar 1 000 kronor och den kostnaden betalas kontakt till Nokas.