vad gör jag om jag har skadedjur i min lägenhet?

Skadedjur

Var uppmärksam på om du får skadedjur i din lägenhet. Det är mycket viktigt att vi snabbt kan bekämpa detta för att undvika förökning och spridning.

Anmälningsplikt

Om du misstänker att du har skadedjur i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. 

Så här anmäler du

Kontakta vår Felanmälan direkt på telefon 021-17 91 04 eller via Mina sidor om du misstänker att du har skadedjur i din lägenhet.

Viktigt

Det är viktigt att du som hyresgäst exakt följer de instruktioner du får från oss.